HSC De Dijlebrassers

Privacy policy - HSC De Dijlebrassers

HSC De Dijlebrassers verwerkt via haar site https://www.dijlebrassers.be privacy gevoelige of persoonsgegevens. HSC De Dijlebrassers besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (DPDA) en de General Data Protection Regulation (GDPR). HSC De Dijlebrassers is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring zal uitgelegd worden waarom welke persoonsgegevens verzameld worden. We raden u aan dit aandachtig te lezen.

De Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 14/08/2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste plaats gericht op degenen die de website gebruiken als een priv├ępersoon of in naam van een vereniging.

De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze website en faciliteiten:

  • Naam, ter identificatie van het lidmaatschap.
  • E-mail adres, om kennis te geven van updates in verband met uw account en u te contacteren omtrent activiteiten indien u hier voor kiest.
  • Gebruikersnaam, ter identificatie van het lidmaatschap.
  • Geboortedatum, kotadres, thuisadres, telefoonnummer, optioneel.
  • Activiteiten waarvoor u bent ingeschreven, om de organisatie te vergemakkelijken en onze werking te verbeteren.

Indien u vragen heeft over het verwijderen van gegevens kan u ons contacteren via: webmaster -at- dijlebrassers -dot- be.

Onze specifieke doelen

De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden gebruikt worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering de derden hieronder vermeld.

Verstrekte gegevens aan derden

Seniorenkonvent Ghendt: Volgende gegevens worden gedeeld:

  • Voornaam
  • Achternaam

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen: Toegang tot persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door de bevoegde leden van het praesidium. Hiervoor dienen de desbetreffende personen ingelogd te zijn. Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord.

Veranderingen aan onze privacy policy

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inspectie en wijziging van uw gegevens

Voor vragen of verzoeken over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail via webmaster -at- dijlebrassers -dot- be.