HSC De Dijlebrassers

Algemene info

De Dijlebrassers is de streekclub van Mechelaars en Leuvenaars die in Gent studeren. Zowel hogeschool als universiteitsstudenten zijn welkom bij onze club. Als streekclub zijn wij lid van het SK Ghendt en vallen we onder de Antwerpse Gilde.

Onze club werd opgericht in het jaar 1975 door de eerste praeses Marc Van Camp en door Mark Uytterhoeven die een jaar later de fakkel van zijn naamgenoot overnam. Eind jaren 70 was de club in volle bloei en hebben we zelfs verschillende mensen in het Dagelijks Bestuur van het SK Ghendt gehad met op kop uiteraard onze 2 pro senior seniorums Mark Uytterhoeven en Leo Van Der Vliet.

De bloeiperiode was echter niet van lange duur want in het begin van de jaren 80 daalde de intresse in onze club. En in 1982 werd ze terug stilgelegd. Daarna is voor zover wij weten maar 1 poging tot heroprichting geweest, in 2001 door Valérie Vanheygen. Deze heroprichting was echter ook maar van korte duur want een jaar later was de poging alweer voorbij. Tot nu...

Op vraag van Vincent Verlaekt (Wase Club), Senior Seniorum 2006-2007 van het SK Ghendt, werden verschillende veloren gegane streekclubs nieuw leven in geblazen. Tom De Ranter, Steven Cool, Nicolas Overloop, Matthias Crauwels en enkele weken later ook Arvid Cardinaels gingen het nieuwe praesidium vormen. De statuten werden geschreven en de kandidatuur bij het SK Ghendt werd ingediend op het 8ste RS van 2006-2007 en werd daar meteen goedgekeurd. Na nieuwjaar werd er van start gegaan met de eerste activiteiten en mag de heroprichting toch wel een succes genoemd worden!

Op het voorlaatste RS (10/03/2008) van 2007-2008, onder seniorschap van Jern Vermeiren (Scaldis), werd de laatste stap van de heroprichting voltooid en werden de Dijlebrassers opnieuw volwaardig lid van het SK Ghendt! Dat er nog vele mooie jaren van groei en bloei mogen volgen!