HSC De Dijlebrassers

Praesidium 2017-2018

Praeses - Iris Costrop

De praeses is de woordvoerder en eindverantwoordelijke van de club. Hij/zij zit de vergaderingen voor en leidt de cantussen.

Vice-praeses - Jolan De Cock

De vice-praeses is de rechterhand van de praeses. Hij/zij staat de praeses bij of vervangt hem waar nodig.

Secretaris - Charlotte Koelman

De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen. Hij/zij staat ook in voor de bekendmaking van de activiteiten naar de leden

Quaestor - Ina Devos

De Quaestor (ook wel Penning genoemd) is de financieel verantwoordelijke van de club. Hij/zij zorgt voor de kas en de boekhouding!

Schachtentemmer - Laurent Cantillon

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachten (eerstejaars) van de club. Hij/zij leidt hen op tot volwaardige commilitones.

Cantor - Caro Van Geem

De cantor is belast met het kiezen van de liederen en het correct voorzingen ervan tijdens de cantussen van De Dijlebrassers. De cantor woont ook de cantoravonden bij van het SK Ghendt. De cantor is tevens verantwoordelijk voor de culturele activiteiten van de club.

Zedenmeester - Sander Vandeputte

De zedenmeester assisteert de senior om tucht en orde te bewaren op de cantussen. De zedenmeester is tevens verantwoordelijk voor de sportactiviteiten van de club.

Peter - Randy Deschryver

De peter van de Dijlebrassers