HSC De Dijlebrassers

Praesidium 1979-1980

Praeses - Hugo Verstrepen

De praeses is de woordvoerder en eindverantwoordelijke van de club. Hij/zij zit de vergaderingen voor en leidt de cantussen.

Vice-praeses - Christian Ceulers

De vice-praeses is de rechterhand van de praeses. Hij/zij staat de praeses bij of vervangt hem waar nodig.

Secretaris - Mark Uytterhoeven

De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen. Hij/zij staat ook in voor de bekendmaking van de activiteiten naar de leden

Quaestor - Sonja Bosmans

De Quaestor (ook wel Penning genoemd) is de financieel verantwoordelijke van de club. Hij/zij zorgt voor de kas en de boekhouding!

Schachtentemmer - Alain Guldentops

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachten (eerstejaars) van de club. Hij/zij leidt hen op tot volwaardige commilitones.

Cantor - Marc Geerts

De cantor is belast met het kiezen van de liederen en het correct voorzingen ervan tijdens de cantussen van De Dijlebrassers. De cantor woont ook de cantoravonden bij van het SK Ghendt. De cantor is tevens verantwoordelijk voor de culturele activiteiten van de club.

Sportleider - Guy De Maeyer

De sportleider zorgt ervoor dat er voldoende bewogen wordt binnen de club!

Peter - Willy Verdegem 'In 't Zwarte Woud'

De peter van de Dijlebrassers

Meter - Lucienne Bosschem 'In 't Zwarte Woud'

De meter van de Dijlebrassers